HOME  |  COLD JET COMPANY  |  КОНТАКТИ  |  ОБОРУДВАНЕ  |

Области на приложение

  Home  Снимки  Реставрация


Съкращава се времето за почистване до 80 %

 
Реставрации на исторически паметници

  Преди               След     
  


 


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Official representative of Cold Jet for Bulgaria
 


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Official representative of COLD JET for Bulgaria
 coldclean.bg@gmail.com