HOME  |  COLD JET COMPANY  |  CONTACT US  |  EQUIPMENT  |

Области на приложение

  Home  Снимки  Леярски форми


Съкращава се времето за почистване до 80 %

   
  


 


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Драгомир Драгнев - Управител
 Телефон: 0885 912716 , 0899 226542
Тел. / Факс: 052 / 649 111
e-mail: coldclean.bg@gmail.com
 


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Официален представител на Cold Jet за България
e-mail: coldclean.bg@gmail.com