HOME  |  COLD JET COMPANY  |  CONTACT US  |  EQUIPMENT  |

Области на приложение

  Home  Снимки  Електродвигатели


Съкращава се времето за почистване с около 80 %

       
     Преди                  След почистване

Електродвигатели

 


 

 

 

Home    |  Gallery    |  Equipment    |  Contact  |


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Официален представител на Cold Jet за България


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Official representative of COLD JET for Bulgaria
 coldclean.bg@gmail.com