HOME  |  COLD JET COMPANY  |  CONTACT US  |  EQUIPMENT  |

Области на приложение

  Home  Снимки  Печатарски преси (на снимката валове)


Съкращава се времето за почистване до 80 %

     
Преди                             След почистване

 

 

Home    |  Gallery    |  Equipment    |  Contact  |


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Официален представител на Cold Jet за България


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Official representative of COLD JET for Bulgaria
 coldclean.bg@gmail.com