HOME  |  COLD JET COMPANY  |  CONTACT US  |  EQUIPMENT  |

Области на приложение

  Home » Машини за почистване със сух лед » Системи на Cold Jet - Europe


Машини за струйна обработка със сух лед

Cold Jet разликата от другите компании

Оборудоването за струйна обработка със сух лед на компанията Cold Jet осигурява превъзходно качество на почистване. Безспорно.

Cold Jet предлага решения в различни ценови категории с широкия избор на дюзи и машини за струйна обработка.Системи за струйна обработка със сух лед

  Aero 40

Представямe на вашето внимание системата Aero 40 — новият ориентир на пазара на устройства за почистване със сух лед. Системата Aero 40 обезпечава абсолютна чистота при всяко използване. Променливата скорост на подаване на гранулите, корпуса от износоустойчива заваряемя стомана, херметическата система за смазване, системата SureFlow с патентован изолиран резервоар, превъзходното смесване и изолация позволяват системата
                                
  Aero 40 да постави летвата за системите за струйна
                                 
 обработка със сух лед на почти недостижимо ниво.

                                   По-подробно за системата AeRO 40 (руски) ...


  Aero 80-DX

Представямe ви новата серия Aero 80 — тя буквално преобръща всички представи за почистването със сух лед. В инновационната система Aero 80-DX се използва патентованната система на Cold Jet SureFlow, обезпечаваща непрекъснато и надеждно почистване.

По-подробно за системата Aero 80-DX...


  Aero C100 Pneumatic

Новата система Aero C100 Pneumatic – напълно пневматична система за почистване със сух лед на компанията Cold Jet. Превъзходно почистване, което по-рано е било невъзможно при използоване на пневматични машини. Системата Aero C100 има удвоена производителност и удвоена дължина на шланга в сравнение с по-старите пневматични системи, а системата на резервоара SureFlow обезпечава надеждна
                                   защита от замърсявания.

                                   По-подробно за системата Aero C100 (руски) ...
 


  AeRO 30

AeRO 30 – това е лека, компактна и мощна система за почистване със сух лед. Системата AeRO 30 е най-добрият избор за краткосрочни или сезонни чистения и обезпечава превъзходно качество при използване на  един шланг.

По-подробно за системата AeRO 30 (руски) ...

 

  i³MicroClean

Това е революционна система за почистване настолен тип, с повишена точност, основана на патентованата от компанията Cold Jet технология за получаване и подаване на ледена стружка, което обезпечава точно и  высококачествено почистване. Системата i³MicroClean щателно почиства малки сложни повърхности, ръбове и процепи, недостъпни при използване на други методи за  почистване, а така също позволява по-бързо изчистване на крехки повърхности без да се повредят и разместят.

По-подробно за системата  i³MicroClean (български) ...  SDI-5
Машината SDI-5 се явява като една гъвкава система за  почистване, тъй като може да се използват блок сух лед заедно с малки и големи гранули (пелети). Тази гъвкавост обезпечава широк диапазон на приложение на дадената  система.

По-подробно за системата  SDI-5...Home    |  Gallery    |  Equipment    |  Contact  |


                           КОЛДКЛИЙН  ООД - Варна
                                           Official representative of Cold Jet for Bulgaria

 

      
  КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
      Официален представител на Cold Jet за България
       
coldclean.bg@gmail.com  ,  office@coldclean.net