Дървообработване

Съкращава времето за почистване до 85%

Използването на машините на Cold Jet при чистене на преси за дърво води до съкращаване времето за почистване с 85 %. Това съответно дава възможност да се увеличи производителността.

Системите за струйна обработка със сух лед на Cold Jet позволяват да не се изпълнява ръчно почистването на пресите, сушилните и вентилационните отвори, което повишава безопасността на труда и снижава рисковете за здравето на работниците.

При използване на традиционните методи за чистене в трудоемкия процес на ръчно почистване, изпълняван редовно в съответствие с плановото обслужване, се използват няколко работници с ръчни шлифовъчни машини (ъглошайфове).

Такъв метод на почистване е опасен, тъй като работниците работят във вътрешността на машините и в непосредствена близост до отдушниците и праха. Освен това, ръчната обработка не винаги е ефективна, тъй като почистване на детайли на машината, намиращи се на труднодостъпни места, не се изпълнява.

Системите за струйн обработка със сух лед на Cold Jet позволяват да се извърши почистването 4 пъти по-бързо в сравнение с традиционните методи, а така също и  значително по-надеждно и икономично. Патентованите малки гранули (пелети) на сухия лед имат маса и плътност, осигуряващи бързо, безопасно и щателно почистване.КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Official representative of COLD JET for Bulgaria