Производство на гумени изделия

Съкращава времето за почистване до 75%

 

В каучуковата промишленост струйната обработка със сух лед на компанията Cold Jet позволява да се съкрати времето за почистване на прес-формите със 75%, което увеличава производителността на производството. Системите за струйна обработка със сух лед на Cold Jet позволява не се изваждат прес-формите за почистването, което намалява продължителността на престоите.

Натрупването на нагар и смазки води до поява на дефекти и нежелателни утечки върху завършения детайл. Това също така усложнява съблюдаването на допуските при изработка на  изделията и води до по-голямо количество брак. Замърсяването на прес-формите понижава не само качеството, но и производителността. Гумените изделия могат да залепнат в прес-формата при изваждането им, което увеличава времето на производствения цикъл, а в някои случаи може да възникне уплътняване, което пък води до вътрешни напрежения в инструмента.

Ваденето и повторното инсталиране на прес-формите може да доведе до износване или повреждане на инструментите. Използването на системите за струйна обработка със сух лед на Cold Jet позволява да се отстранят множество причини за  повреждане на прес-формите и инструментите.

 

 КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Official representative of COLD JET for Bulgaria