Полиграфия

Съкращава времето за почистване до 80%

В полиграфската промишленост струйната обработка със сух лед на  компанията Cold Jet би позволила да се  постигнат оптимални експлоатационни показатели на оборудването и в следствие на това увеличаване на производителността. С помощта на  системите за струйна обработка със сух лед може да се съкратят продължителните операции по почистване, като се използва високоточната обработка със сух лед на място.

Натрупването на мастило по зъбните колела и направлявщите предизвиква лошо подравняване, което води до низко качество на печат и по-голямо  количество брак. Струйната обработка със сух лед на Cold Jet позволява да се  понижи, а в някои случаи напълно да се изключи вероятността от такива последствия.

В много от полиграфските комбинати и типографии почистването на поддържащата  рама и механизма на печатната дъска се отлага дотогава, докато не стане абсолютно необходимо. Обикновенното остъргване и чистене на повърхностите на всяка цветна секция отнема няколко часа. При работа със съвременните преси, имащи от шест до осем нива за разполагане на секците за оцветителите, загубите на производствено време за един цикъл почистване могат да бъдат еквивалентни на няколко хиляди долара. При използване на системите за струйна обработка със  сух лед на Cold Jet може да се демонтират цилиндрите, за да се осигури достъп до всички повърхности и да се почистят и двете страни на всяко ниво за не повече от  10-15 минути, след което може да се възобнови производството.

При високоскоростен печат с течни мастила се създава "цветна мъгла", състояща се от малки капчици. Тези малки капчици се задържат върху сушилките, предназначени за отделните цветове, и същевременно закриват вентилационните процепи или дюзи, в резултат на което въздушният поток отслабва и става неравномерен, а това възрепятствува правилното разпръскване на мастилото. За да се компенсира по-слабия въздушен поток, скоростта на пресата се понижава, което веднага води до намаляване на производителността и качеството. Струйната обработка със сух лед на Cold Jet не само ускорява процеса на почистване, но осигурява и по-високо качество.

При обичайните методи на почистване при ръчно остъргване за единица оборудване са необходими 20–30 човекочаса. При използване системите за  струйна обработка със сух лед за почистване на същата тази единица оборудване са необходими не повече от 2 часа. При такава скорост и ефективност не е нужно да се чака следващия престой на машините, за да се проведе и операция по почистване. Много по изгодно е да се проведе почистване между смяната на задачите на пресата, тъй като това увеличива полезното време за производство и като цяло производителността.

Струйната обработка със сух лед на Cold Jet изключва използването на опасни разтворители, пили, резци и шкурки и не изисква демонтаж на пресата, което  позволява да се избегнат много преки и косвени разходи, свързани например, с престои, низко качество на печат, повишено количество брак, износване на детайли на машините.Official representative of COLD JET for Bulgaria