Енергетика

Съкращава времето за почистване до 60%

 • Струйната обработка със сух лед на компанията Cold Jet позволява да се  възстанови оптималната производителност на въртящо се и стационарно електрическо оборудване в минимален срок.

  Заради нарастващите потребности от електроенергия експлоатацията на някои видове електрическо оборудване, например разпределителни устройства на бетонна основа и подстанции, работят без прекъсване за профилактично обслужване. Това води до понижаване на производителността и непланирани престои поради повърхностни пробиви.

  Почистването с помощта на струйна обработка със сух лед на Cold Jet позволява:

  • Понижаване броя на пълните откази.
  • Повишаване точността на измерванията с помощта мегаомметри.
  • Увеличаване индекса на поляризация.
  • Подобряване на топлоотдаването.
  • Съкращава времето за престой с 60-65%.

  По-долу са изброени някои от приложенията на струйната обработка със сух лед на Cold Jet в областа на производство на електроенергия:

  • Турбини
  • Изолатор и преходен изолатор на подстанции
  • Почистване на двигатели за променлив/постоянен ток
  • Автоматични изключватели
  • Разпределителни устройства
  • Трансформатори
  • Ротори
  • Арматура
  • Рамките и основите, върху които са монтирани електромашините за постоянен ток