Историческа реставрация

Съкращава времето за почистване до 80%

Внесете красота в историята!

Компанията Cold Jet представя метод за  почистване, който ще бъде оценен от специалистите, занимаващи се с  реставрации на паметници на културата. Никой друг метод за почистване не предлага толкова ефективно извеждане на  детайлите и елементите в конструкцията на историческите обекти, както системите на компанията  Cold Jet.

Струйната обработка със сух лед на Cold Jet не оставя допълнителни отпадъчни продукти (тъй като сухият лед се изпарява), обезпечава значителна икономия на време и позволява да не се използват токсични химически препарати и абразивни методи на чистене.

Историческата реставрация с помощта на системите на Cold Jet може да бъде прилагана в най-разнообразни области. Например, уредниците на музеи, занимаващи се с реставрации, използват системите на Cold Jet за отстраняване на  полепващи вещества и бои на оловна основа, а така също и за изчистване ефекта на стареене и потъмняването от дим. Системите на Cold Jet се използват с успех и при исторически реставрации на църкви, модернизация на здания, възстановяване на старинни мраморни статуи и повредени при пожар исторически къщи от началото на ХХ-ти век, а така също и в много други разнообразни реставрационни проекти.

Методът за почистване с помощта на системите на Cold Jet се явява най-добрият избор за проекти по реставрация на исторически ценности, тъй като той е неабразивен и не използва химически препарати. Целта на реставрациите е възстановяването на първоначалното състояние на обекта или предмета и отстраняването само на страничните отлагания, натрупани с времето, без да бъде повредена оригиналната повърхност. Системите на Cold Jet позволяват на реставраторите да осъществят ефективно почистване без каквито и да било увреждания на изходния обект. Често слой боя или патина (получена в резултат на стареенето) скриват детайлите на изходния обект. Единственият ефикасен метод за възстановяване на въшния вид на обекта е прилагането на струйна обработка със сух лед на Cold Jet, тъй като другите методи не позволяват постигане на необходимото качество на почистване, без повреждане повърхността на обекта. Фактически, с помощта на системите на Cold Jet операторът на машината може да чисти мрамор, стъкло и оникс, без да има каквато и да е опасност от повреждане на техните повърхности.

Много често архитектите, отговарящи за реставрацията на даден обект, забраняват използването на химически препарати или абразивни методи на чистене. Химическите препарати могат да проникнат в камъка, например в мрамор, а абразивните методи могат да доведат до поява на вдлъбнатини върху почистваната повърхност, която реставраторите се опитват да запазят в оригинален вид.

Друго преимущество на почистването със сух лед при реставрации е отсътствието на допълнителни  отпадъчни продукти, тъй като сухият лед се изпарява. Например, при отстраняване на бои на оловна основа е много важно начинът на почистване да е колкото се може по плавен и прецизен. Системите на Cold Jet удовлетворяват тези изисквания.