Металургия

Съкращава времето за почистване до 60%

 

Струйната обработка със сух лед на  компанията Cold Jet позволява да се  съкрати времето за почистване на прес-формите с 60% при използване на постоянни алуминиеви формовъчни касети. С помощта на струйната обработка със сух лед на Cold Jet почистването на  инструментите на формовъчните машини  може да се извърши на място, което спестява време и така повишава производителността.

Специалистите по техническо обслужване считат, че струйната обработка със  сух лед на Cold Jet е прекрасно многофункционално решение при извършване на техническо обслужване, тъй като е сух и неабразивен процес. Към най-характерните области на приложение се отнасят следните:

  • Почистване на графитна смазка от машините за леене под налягане.
  • Отстраняване на излишните смазочни вещества, прах, маркировочни съставки или сажди от производственото оборудване и хидравличните силови установки.
  • Почистване на конвейри без повреждане на пневматичните устройства, лагерите или електрическото оборудване.
 

 КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Official representative of COLD JET for Bulgaria
e-mail: coldclean.bg@gmail.com