Хранителна промишленост

Съкращава времето за почистване до 80%

 

Използването на струйната обработка със  сух лед на компанията Cold Jet позволява значително да се понижат разходите за почистване на пещи. Струйната обработка  позволява да се отстранят натрупвания на  сажди, мазнини и други замърсявания в производствените пещи без демонтаж и изключване от електрическата мрежа.

Прилагането на струйната обработка със сух лед води до икономии на средства на всички етапи от производствения процес. Ако ви се налага да сменяте лентите на конвейера на всеки 2 или 3 седмици, то следващата информация е предназначена за вас. Един от клиентите на Cold Jet, крупен производител на бира, е установил, че системата за струйна обработка със  сух лед отлично подхожда за почистване на оборудването от остатъци от лепило, мазнини и други замърсявания. При това плановото обслужване се изпълнява много бързо непосредствено на поточната линия и позволява да се избегнат престои и честа замяна на лентите.

Използоването струйната обработка със  сух лед на компанията Cold Jet позволява да се отстранят всички белтъчни остатъци от оборудването в хранителната промишленост и предотвратява възможността от  разпространение на зарази! Заменете скъпото и трудоемко ръчно остъргване с четки и използването на  киселинни химически препарати със струйната обработка със сух лед на Cold Jet, обезпечаваща чистота и ефективност без абразиви и химикали.КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Official representative of COLD JET for Bulgaria
e-mail: coldclean.bg@gmail.com