HOME  |  COLD JET COMPANY  |  CONTACT US  |  EQUIPMENT  |

     Области на приложение

  Home  Области на приложение  Възстановяване след пожар


Възстановяване след пожар
Съкращава времето за почистване с около
80%


Струйната обработка със сух лед на  компанията Cold Jet е призната за  оптималния метод за отстраняване на  сажди, частици от синтетични смоли и други остатъчни продукти от горенето. Освен това, струйната обработка със сух лед на  компанията Cold Jet позволява частично или напълно да се отстрани специфичната миризма, която се появява  в резултат на пожара, натрупаният дим и намокрянето на предметите при гасенето.

Струйната обработка със сух лед обезпечава бързо и ефективно премахване на  следите от опушването от дима, даже в труднодостъпните места в сглобките на гредите, около гвоздеите, ел. инсталацията и тръбите, без да се нарушава целостта на техните  повърхности.

Огънят предизвиква образуване на сажди, потъмняване от дима и овъгляване на  дървени повърхности, тухли, бетон и метал. Такъв тип повреди развалят външния  вид и създават неприятен мирис. Традиционните методи за почистване в такива случаи са използване на шкурка, ръчно остъргване и чистене с четка. Благодарение на Cold Jet този продължителен и трудоемък процес може да бъде  избегнат.

Компанията Cold Jet, лидер в областа на технологиите за струйна обработка със  сух лед, предлага завършено решение за почистване, подходящо при всеки проект за възстановяване след пожар. Компанията Cold Jet щателно е  анализирала потребностите на специалисти по възстановяване и въз основа на това е разработила система, която облекчава работата в труднодостъпни места, които обикновенно е невъзможно да бъдат почистени чрез обичайните методи. Системата  значително съкращава времето необходимо за пълното отстраняване на потъмняванията от дима в сравнение с традиционните методи за почистване. Никоя друга компания не предоставя такъв голям асортимент от дюзи и приспособления, които позволяват да се работи под голям брой различни ъгли, което е и основно изискване на специалистите по възстановяване след пожар.

Освен това, при използване технологията на Cold Jet не се образуват допълнителни отпадъчни продукти в процеса на почистване, тъй като сухият лед се изпарява.

Home    |  Gallery    |  Equipment    |  Contact  |


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Официален представител на Cold Jet за България

      
     КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
      Official representative of COLD JET for Bulgaria
            coldclean.bg@gmail.com  ,  office@coldclean.net