HOME  |  COLD JET COMPANY  |  CONTACT US  |  EQUIPMENT  |

     Области на приложение

  Home  Области на приложение  Електрически машини


Електрически машини 

Industry image
Системите на  компанията Cold Jet позволяват да се спазват изискванията за продължителна и безотказна работа и ефективност в експлоатацията, които се предявяват към електрическото оборудване. Струята лед в системите на Cold Jet не притежава електропроводимост и позволява да се  възстанови оптималнта производителност на въртящо се и стационарно електрическо оборудване в минимален срок.

Поради нарастващите потребности от електричество експлоатацията на някои видове оборудване, например разпределителни устройства на бетонна основа и подстанции, се води без прекъсване за профилактично обслужване. Това от своя страна води до понижаване на производителността и непланирани престои заради повърхностни пробиви.

За почистване на различни видове електрически апарати и възстановяване на тяхната производителност без изключване от мрежата са разработени патентовани системи за струйна обработка със сух лед на Cold Jet с радиално подаване, които обезпечават електрическа изолация.

 

Home    |  Gallery    |  Equipment    |  Contact  |


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Официален представител на Cold Jet за България

      
     КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
      Official representative of COLD JET for Bulgaria
            coldclean.bg@gmail.com  ,  office@coldclean.net