HOME  |  COLD JET COMPANY  |  CONTACT US  |  EQUIPMENT  |

     Области на приложение

  Home  Области на приложение  Авиационна промишленост


Въздушен транспорт и авиационна промишленост
Времето за почистване се съкращава с около 80% 

Industry image
Технологичните решения на Cold Jet в областта на струйната обработка със сух лед позволяват на аерокосмически и авиационни компании да понижат разходите за почистване с 80%. Такава обработка е много по-бърза от традиционните методи за почистване, като освен това, при нейното  прилагане няма опасност обрабатваните повърхнини на важни елементи да бъдат увредени.

Струйната обработка със сух лед може да бъде използвана при подготовка на  оборудоването за боядисване или просто в процеса на обслужване, тъй като тя позволява да се избегнат характерните за другите методи на чистене проблеми с електричеството. Почистването на още горещите прес-форми направо в пресата обезпечава продухването на отворите и позволява осъществяването на вулканизация само няколко минути след началото на чистенето.

Почистването на съединителните и заключващите устройства, корпуса, капаците на двигателните отсеци и други компоненти може да бъде изпълнено бързо и без демонтаж. Прах, грунд и други замърсявания могат да бъдат отстранени при възстановяване, ремонт и обслужване, което позволява съществено да се съкрати разхода на труд в човеко-часове и обема на опасните материали.

Прилагането на технологията за струйна обработка със сух лед на компанията Cold Jet е одобрено за почистване на  много от критически важните елементи на летателните аппарати.

Home    |  Gallery    |  Equipment    |  Contact  |


КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
Официален представител на Cold Jet за България

      
       КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
      Official representative of COLD JET for Bulgaria
            coldclean.bg@gmail.com  ,  office@coldclean.net