НАЧАЛО  |  COLD JET COMPANY  |  ЗА КОНТАКТИ  |  ОБОРУДВАНЕ  |  English  |  Русский  |

     Продажба на машини

  Home » Описание на метода 
 

          
 
   Почистване със сух лед
                    описание на метода

Фирма КОЛДКЛИЙН ООД
– Варна, официален представител на
Cold Jet Europe”,  Ви предлага бързо, безопасно, екологично чисто, без абразиви и химикали почистване (бластиране) със сух лед.

Сухият лед представлявя въглероден двуокис в твърдо състояние. Бластирането с него е неабразивен, сух и чист процес. Той се състои в изстрелване на малки гранули (пелети) сух лед с голяма скорост посредством сгъстен въздух. При допир с почистваната повърхнина въглеродния двуокис сублимира, като увеличава обема си  800 пъти.
Благодарение на микровзрива  при промяната на агрегатното състояние  и охлаждането на почистваната повърхност, сухият лед с температура от -78ºС прави замърсения слой крехък и чуплив.Температурните сътресения прекъсват връзката между замърсения слой и основата, позволявайки той да бъде отстранен с лекота без употреба на почистващи препарати. Сухият лед се произвежда от въглероден диоксид (СО2), който се взема от атмосферата или се получава като
вторичен продукт от други производствени процеси.
Следователно при сублимацията на сухия лед СО
2 не се добавя в атмосферата и не способства за възникване на парниковия ефект
 

 
  Основни предимства на метода:

   В пъти по-обстойно от ръчното почистване
  
Съкращава се времето за почистване до 80 %
  
Повърхностите са идеално чисти и без следи от нараняване
  
Не се използват никакви препарати – химически реагенти и други вредни вещества
  
Няма остатъчни продукти от бластирането (тъй като сухият лед се изпарява)
  
Не се налага разглобяване на почистваното оборудване
  
Екологично чист процес - въздухът и въглеродният двуокис се вземат от околната
     среда и се връщат обратно в нея в цикъл на кръговрат.

   ▪ Изключва се необходимостта от използване на опасни химически средства за
     чистене и рискът от тяхното въздействие върху персонала
  
Процесът е безопасен за почистване на оборудването в хранителната
     промишленост.


  Като официален представител на Cold Jet ние:

   Ще Ви демонстрираме работата на машините
  
Ще Ви доставим оборудване
  
Ще обучим Ваш персонал
  
Ще Ви осигурим гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване на
     закупеното оборудване.
  
Извършваме почистване с нашите машини по заявка на клиенти

   Технологията и машините за бластиране със сух лед са одобрени и има
    издадени сертификати за безопасна работа от Канадската асоциация за
    стандартизиране (Canadian Standards Association), Германската служба за
    технически контрол и надзор (TUV), Японската сертифицираща организация
    (HPGCL). В САЩ отговарят на всички изисквания на Министерството на
    селското стопанство (USDA), Управлението по контрол на продуктите и
    лекарствените средстава (FDA) и Управлението по охрана на околната
    среда (EPA).

 

      
       КОЛДКЛИЙН ООД - Варна
            Официален представител на Cold Jet за България
      Official representative of COLD JET for Bulgaria
            coldclean.bg@gmail.com  ,  office@coldclean.net